Bảng kê chứng từ theo mã dự toán

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê chứng từ theo mã dự toán theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình \ BC dự toán \ Bảng kê chứng từ theo mã dự toán.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc :

 • Giải thích một số trường

+ Chứng từ từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp dự án cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự án.

+ Mã dự toán: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã dự toán cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả dự toán.

+ Lọc ps:

   • 0 – Các ps không nhập mã dự toán: Lên các phát sinh không nhập mã dự toán.
   • 1 – Có nhập mã dự toán: Lên các phát sinh có nhập mã dự toán.

+ Ds tk: Chương trình sẽ lấy lên các phát sinh của tài khoản của tất cả dự án được khai báo.

+ Ps nợ/có: 

   • 1 – Ps nợ: lên các phát sinh bên nợ.
   • 2 – Ps có: lên các phát sinh bên có.

+ Tk đ.ứng: Lên báo cáo những phát sinh của tài khoản đối ứng với tài khoản vừa chọn ở trên.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận