1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả
 4. Báo cáo đơn hàng
 5. Bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản

Bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 18/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC đơn hàng / B.kê c.từ ps theo đơn hàng của một tk.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Đh từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển đh: chọn quyển chứng từ cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu cho tất cả các quyển chứng từ.

+ Đh từ số … Đến số … : Nhập khoảng số đơn hàng để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số đơn hàng này.

+ Nhóm theo: Chọn tất cả hoặc chọn 1 hoặc 2 chỉ tiêu.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

+ Mã nx (tk có): Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả tài khoản.

+ Mã vật tư: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã vật tư cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả vật tư.

+ Mã kho: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã kho cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các kho.

+ Trạng thái đh: 

   • 1 – Đang thực hiện: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có trạng thái đang thực hiện.
   • 2- Đã đóng: Chương trình hiện lên các báo cáo của đơn hàng có trạng thái đã đóng.
   • * – Cả hai: Chương trình hiện lên các báo cáo của tất cả đơn hàng.
 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận