Bảng kê chứng từ phải trả khác

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 04/08/2021 – Ngày cập nhật: 13/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê chứng từ phải trả khác theo mẫu: 

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC mua hàng theo tk / Bảng kê c.từ phải trả khác.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Quyển chứng từ: Để lên các chứng từ theo quyển sổ chứng từ. Có thể để trống.

+ C.từ từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

+ Mã ncc (nhà cung cấp): Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả nhà cung cấp.

+ Tk có: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản có cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên số liệu của tất cả tài khoản.

+ Tk nợ: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản nợ cần lên báo cáo. Có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả tài khoản.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận