1. Trang chủ
  2. Báo cáo
  3. Phân hệ tổng hợp
  4. Sổ kế toán CTGS
  5. Bảng kê chứng từ gốc cùng loại – theo cặp tk

Bảng kê chứng từ gốc cùng loại – theo cặp tk

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2022

1. Chức năng

Kê các chứng từ gốc của một ctgs – kê theo dạng cặp Tk Nợ/Tk có.

Bảng kê này sử dụng cho trường hợp không chỉ rõ tài khoản và không ghi rõ nợ/có.

Nếu ctgs khai báo rõ là của tk nào và lấy về ghi nợ hoặc ghi có thì sử dụng “Bảng kê chứng từ gốc cùng loại – theo cột”.


2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp\Sổ sách kế toán\Bảng kê chứng từ gốc cùng loại – theo cặp tk.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • C.từ từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này

Các bước thực hiện lên từng sổ của ctgs xem tại: “Các bước thực hiện lên sổ sách CTGS”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận