Bảng kê chứng từ của một tk theo ncc

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 03/08/2021 – Ngày cập nhật: 17/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê chứng từ của một tk theo ncc theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Bảng kê chứng từ của một tk theo ncc

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Ghi nợ/có/*: 

   • 1 – Ghi nợ: Lên báo cáo những phát sinh nợ của tài khoản vừa chọn.
   • 2 – Ghi có: Lên báo cáo những phát sinh có của tài khoản vừa chọn.
   • * – Cả hai: Lên báo cáo tất cả những phát sinh của tài khoản vừa chọn.

+ C.từ từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ từ số… Đến số: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận