Bảng kê chứng từ của một tk kiêm CTGS

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/05/2021 – Ngày cập nhật: 02/08/2021

1. Chức năng

Kê các chứng từ gốc của một vế của một tài khoản kiêm chứng từ ghi sổ – số tổng cộng ở phía dưới.

Chỉ thực hiện đối với các ctgs có khai báo tài khoản và ghi rõ nợ/có.

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp\Sổ sách kế toán\Bảng kê chứng từ của một tk kiêm CTGS.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • C.từ từ số … Đến số …: Nhập khoảng số chứng từ để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số chứng từ này

Các bước thực hiện lên từng sổ của ctgs xem tại: “Các bước thực hiện lên sổ sách CTGS”.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận