Bảng kê chứng từ bị xóa

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/10/2022 – Ngày cập nhật: 12/05/2023

1. Chức năng

Lên bảng kê các chứng từ bị xóa.

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Hệ thống/Quản lý số liệu/ Bảng kê chứng từ bị xóa.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Chứng từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Mã c.từ: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã chứng từ cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả các chứng từ.
  • Mã ĐVCS (đơn vị cơ sở): Chương trình đang ngầm định hiển thị đơn vị cơ sở hiện thời. Có thể chọn hoặc nhập trực tiếp mã đơn vị cơ sở khác. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả các đơn vị cơ sở.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận