Bảng kê chi tiết thuế thu nhập cá nhân

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 27/10/2022 – Ngày cập nhật: 27/10/2022

1. Chức năng

Bảng kê chi tiết thuế thu nhập cá nhân.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Thuế thu nhập cá nhân\Tra cứu số liệu\Bảng kê chi tiết thuế thu nhập cá nhân.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm để lấy số liệu báo cáo.

+ Từ tháng …đến tháng:  Khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Mã thu nhập: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã thu nhập cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các thu nhập.

+ Mã nhân viên: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhân viên cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các nhân viên..

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận