Bảng kê chi tiết thu tiền của các hóa đơn

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 05/08/2021 – Ngày cập nhật: 16/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn theo mẫu: 

Mẫu theo kiểu xem “1 – Mẫu hđ/tt” 

Mẫu theo kiểu xem “2 – Mẫu tt/hđ”

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Bán hàng / BC công nợ hoá đơn / Bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Kiểu xem: Chọn 1 trong 2 kiểu xem.

+ Ngày báo cáo: Nhập ngày báo cáo để lấy số liệu báo cáo.

+ C.từ tt ngày… Đến ngày: Nhập khoảng ngày của các chứng từ khách hàng thanh toán tiền và giảm trừ công nợ khác.

+ Tk c.nợ: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản công nợ cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả tài khoản.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

+ Lọc các hđ đã tất toán:

0 – Không: Chương trình hiện lên tất cả hóa đơn.

1 – Có:  Chương trình không hiện lên các hóa đơn đã tất toán.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận