Bảng kê chi phí khấu hao TSCĐ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 06/11/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê chi phí khấu hao tài sản cố định theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo khấu hao TSCĐ \ Bảng kê chi phí khấu hao TSCĐ.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Mã bpsd (bộ phận sử dụng): Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận sử dụng cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các bộ phận sử dụng.

+ Mã tài sản: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã tài sản cần lên báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo cho tất cả các tài sản.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận