Bảng kê CCDC giảm trong kỳ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/07/2021 – Ngày cập nhật: 22/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng kê công cụ dụng cụ giảm trong kỳ theo mẫu:

Ví dụ mẫu “Kiểu nhóm số liệu: 1- Nhóm theo loại công cụ” và “Chi tiết theo: 1- Chi tiết đến số thẻ”:

Ngoài ra còn có các mẫu nhóm theo:

  • 0 – Không nhóm
  • 2 – Nhóm theo bpsd (bộ phận sử dụng)
  • 3 – Nhóm theo nhóm cc (công cụ)
  • 4 – Nhóm theo tk cp (tài khoản chi phí)

Và chi tiết theo:

  • 2 – Chi tiết đến bpsd
  • 3 – Chi tiết đến mã CCDC.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Công cụ dụng cụ \ Báo cáo tăng giảm CCDC \ Bảng kê CCDC giảm trong kỳ.

 • Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Lý do tăng: được lấy từ Danh mục lý do tăng giảm có khai báo loại tăng giảm là “2 – giảm”.

+ Kiểu nhóm số liệu: chọn 1 trong các kiểu nhóm.

+ Chi tiết số liệu:  chọn 1 trong các kiểu nhóm.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận