1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ tổng hợp
 4. Tra cứu, tìm kiếm số liệu
 5. Bảng kê c.từ theo tiểu khoản hoặc tk đối ứng

Bảng kê c.từ theo tiểu khoản hoặc tk đối ứng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 05/05/2023

1. Chức năng

Kê các chứng từ phát sinh theo tiểu khoản theo mẫu sau:

Kê các chứng từ phát sinh theo tài khoản đối ứng theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Bảng kê c.từ theo tiểu khoản hoặc tk đối ứng.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
 • Ds tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp các tài khoản có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết, giữa các tài khoản cách nhau bởi dấu phẩy), bắt buộc nhập.
 • Ghi nợ/có: Chọn “1 –  Ghi nợ, 2 – Ghi có, *  – Cả hai ” để chương trình hiển thị phát sinh bên nợ, bên có hoặc cả bên nợ và bên có cho tài khoản.
 • Ds tk đ.ứng: Khai báo danh sách (các) tài khoản đối ứng.
 • Kiểu b.kê: Chọn “1 – Theo tiểu khoản, 2 – Theo tk đối ứng” để chương trình sẽ nhóm các chứng từ theo tiểu khoản hoặc theo tài khoản đối ứng.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận