Bảng định mức nguyên vật liệu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/07/2021 – Ngày cập nhật: 20/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng định mức nguyên vật liệu theo mẫu sau:

Mẫu nhóm theo sản phẩm:

Mẫu nhóm theo vật tư:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

  • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất \ Báo cáo tập hợp và phân bổ cp \ Bảng định mức nguyên vật liệu.

  • Điều kiện lọc

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Năm lấy số liệu báo cáo.

+ Kỳ: Kỳ lấy số liệu báo cáo.

+ Số lsx: Chọn hoặc nhập trực tiếp số lệnh sản xuất cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các lệnh sản xuất.

+ Mã bpht: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã bộ phận hạch toán cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các bộ phận hạch toán.

+ Mã sản phẩm: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã sản phẩm cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các sản phẩm.

+ Kiểu xem: Chọn một trong 2 kiểu xem.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận