Bảng cân đối số phát sinh

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/03/2021 – Ngày cập nhật: 14/11/2023

1. Chức năng

Lên bảng cân đối số phát sinh.

Có một số lựa chọn khác nhau tùy yêu cầu của người sử dụng.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại menu:

Tổng hợp\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối số phát sinh.

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Khi vào menu, chương trình hiện lên màn hình điều kiện lọc. Nhập các thông tin lọc cần thiết để vào báo cáo.

C.từ từ ngày … Đến ngày …

Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc báo cáo.

Tính ps (phát sinh) lũy kế

Khi chọn 1 thì chương trình bổ sung các cột số liệu sau: Số dư đầu năm, Số ps lũy kế đến đầu kỳ, Số ps lũy kế đến cuối kỳ.

[ ] Gồm các bút toán kết chuyển sang tk xác định kqkd (Tk 911)

  • [ ] Không chọn: khi lên báo cáo, chương trình sẽ loại trừ các bút toán kết chuyển đối ứng với tài khoản 911.
  • [v] Chọn: khi lên báo cáo, chương trình sẽ lấy cả các bút toán kết chuyển đối ứng với tài khoản 911.

[ ] Đối chiếu với bảng cân đối kế toán

  • [ ] Không chọn: Phần mềm sẽ tính cân đối phát sinh cho từng tài khoản chi tiết, sau đó số dư của các tài khoản tổng hợp cấp trên được cộng từ các tài khoản cấp dưới.
  • [v] Chọn: Phần mềm sẽ tính cân đối phát sinh cho từng tài khoản dựa vào cánh tính của tài khoản này được khai báo khi lên bảng cân đối kế toán.

Ví dụ: Nếu trên bảng cân đối kế toán tài khoản 131 được khai báo là tính dựa trên số dư của từng mã khách và tùy số dư nợ/có mà nhặt vào bên tài sản hay nguồn vốn, khi đó chương trình cũng sẽ tính số dư tài khoản 131 trên bảng cân đối phát sinh các tài khoản theo khai báo này. 

Lựa chọn này giúp dễ dàng đối chiếu số liệu với bảng cân đối kế toán.

Chọn bảng bảng cân đối kế toán để đối chiếu

Nếu đánh dấu chọn “[v] Đối chiếu với bảng cân đối kế toán” thì cần phải chọn bảng cân đối kế toán mong muốn đối chiếu.

Sau khi nhấn “Nhận”, chương trình sẽ tính toán và đưa ra bảng số liệu kết quả.

Bước 2: Xem một số thông tin bổ sung

Xem tổng phát sinh theo tài khoản đối ứng

Tại màn hình xem bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản, di chuyển chuột tới tài khoản muốn xem nhấn “Xem tổng phát sinh theo tk đối ứng”.

Chương trình sẽ hiện lên các tài khoản đối ứng với tài khoản đã chọn và số tiền phát sinh tương ứng.

Xem chi tiết các chứng từ phát sinh của các tài khoản

Tại màn hình xem bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản, di chuyển chuột tới tài khoản muốn xem nhấn “Chi tiết”.

Chương trình sẽ hiện lên các chứng từ phát sinh của tài khoản đã chọn và số tiền phát sinh tương ứng.

In, xuất số liệu ra excel

Để in hoặc xuất số liệu ra excel thì chọn biểu tượng “In” hoặc “Kết xuất”.

Bước 3: Kiểm tra khi báo cáo có sai lệch số liệu

Trường hợp báo cáo có sai lệch số liệu, ví dụ bảng cân đối phát sinh không cân, thì có thể thực hiện kiểm tra số liệu tại chức năng: Kiểm tra khi báo cáo sai lệch.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận