Bảng cân đối số ps của các khế ước vay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/05/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2021

1. Chức năng

Lên bảng cân đối phát sinh của các khế ước vay theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay/Báo cáo tiền vay/Bảng cân đối số phát sinh của các khế ước vay.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản tiền vay cần lên báo cáo. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.
  • Từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
  • Mã khế ước: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khế ước cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các khế ước.
  • Mã dự án: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã dự án liên quan đến khế ước vay cần lên báo cáo, có thể bỏ trống để lên số liệu của tất cả các dự án.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận