Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 12/05/2021

1. Chức năng

Lên bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản theo mẫu sau:

2. Menu thực hiện và màn hình điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Bảng cân đối phát sinh của các tài khoản.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

 • C.từ từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.
 • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết), hoặc bỏ trống để lên báo cáo cho tất cả các tài khoản.
 • Bậc tk <=: Nhập giá trị để chương trình lọc ra các tài khoản có bậc theo điều kiện lọc.
  • Ví dụ: Lọc tài khoản 111, Bậc tk <= 3, chương trình hiện kết quả gồm các tk có bậc 1, 2, 3:

  • Ví dụ: Lọc tài khoản 111, bậc tk <= 1, chương trình hiện kết quả gồm các tk có bậc 1:

 • Bù trừ số dư tài khoản: Chọn 1 trong 2 giá trị
  • 1 – Tk chi tiết là c.nợ thì không bù trừ số dư giữa các đối tượng; các tk tổng hợp được cộng theo số dư nợ, số dư có của các tk cấp dưới.
  • 2 – Bù trừ số dư tk: các tk chỉ có số dư một bên.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận