1. Trang chủ
 2. Báo cáo
 3. Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả
 4. Báo cáo đơn hàng
 5. Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các đơn hàng

Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các đơn hàng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 12/08/2021 – Ngày cập nhật: 18/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng cân đối số phát sinh công nợ của các đơn hàng theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện: 

Mua hàng / BC đơn hàng / Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các đơn hàng.

 • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Tài khoản: Chọn hoặc nhập trực tiếp một tài khoản công nợ có số liệu phát sinh. Nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết. Bắt buộc nhập.

+ C.từ ngày … Đến ngày …: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Đh từ ngày… Đến ngày: Nhập khoảng thời gian nhập liệu đơn hàng .

+ Quyển đh: Chọn quyển đơn hàng cần lên báo cáo.

+ Đh từ số … Đến số … : Nhập khoảng số đơn hàng để lấy số liệu báo cáo trong khoảng số đơn hàng này.

+ Mã ncc: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã nhà cung cấp cần xem báo cáo. Có thể bỏ trống để lên báo cáo của tất cả nhà cung cấp.

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận