Bảng cân đối phát sinh theo kỳ của một tk

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 12/05/2021 – Ngày cập nhật: 12/05/2021

1. Chức năng

Lên bảng cân đối phát sinh theo kỳ của một tài khoản theo mẫu:

2. Menu thực hiện và khai báo điều kiện lọc

Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/Bảng cân đối phát sinh theo kỳ của một tk.

Màn hình khai báo điều kiện lọc:

Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

  • Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản có số liệu phát sinh (nhập theo tài khoản tổng hợp hoặc chi tiết).
  • Kỳ báo cáo: Chọn “1 – Ngày, 2 – Tuần, 3 – Tháng, 4 – Quý, 5 – Nửa năm” để  lên các báo cáo theo ngày/tuần/tháng/quý/năm.
  • Số kỳ báo cáo: Nhập số kỳ lên báo cáo.
  • Ngày bắt đầu: Nhập ngày bắt đầu lấy số liệu báo cáo.

Xem thêm hướng dẫn tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận