Bảng cân đối phát sinh tài sản cố định

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/07/2021 – Ngày cập nhật: 21/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng cân đối phát sinh tài sản cố định theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Bảng cân đối phát sinh TSCĐ.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận