Bảng cân đối phát sinh của một trường mã tự do

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/07/2021 – Ngày cập nhật: 23/07/2021

1. Chức năng

Lên bảng cân đối phát sinh của một trường mã tự do theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Báo cáo cho các trường tự do/Báo cáo phát sinh theo tài khoản/Bảng cân đối phát sinh của một trường mã tự do.

 • Điều kiện lọc

Màn hình điều kiện lọc:

 • Giải thích một số trường

+ Trường báo cáo: Chọn báo cáo theo một trong các trường sau:

    • Mã tự do 1
    • Mã tự do 2
    • Mã tự do 3.

Chọn trường báo cáo để lên báo cáo.

+ Tk: Nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Bắt buộc nhập.

+ Từ ngày … Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo. 

 • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận