Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 30/07/2021 – Ngày cập nhật: 13/08/2021

1. Chức năng

Lên bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản theo mẫu:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Bán hàng / BC công nợ khách hàng / Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản.

  • Màn hình điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ C.từ từ ngày… Đến ngày: Nhập thời gian bắt đầu và kết thúc lấy số liệu báo cáo.

+ Tk: Chọn hoặc nhập trực tiếp tài khoản cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả các tài khoản công nợ.

+ Mã khách: Chọn hoặc nhập trực tiếp mã khách cần xem báo cáo. Có thể để trống để lên báo cáo của tất cả khách hàng.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận