Bảng bút toán phân bổ định kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 02/10/2023 – Ngày cập nhật: 02/10/2023

1. Chức năng

Lên bảng bút toán phân bổ định kỳ theo mẫu sau:

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện: 

Tổng hợp/Tra cứu số liệu/ Bảng bút toán phân bổ định kỳ.

  • Màn hình khai báo điều kiện lọc:

  • Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:

+ Năm: Nhập năm cần lên báo cáo.

+ Từ kỳ… Đến kỳ: Nhập khoảng thời gian cần lên báo cáo.

+ Loại pb (phân bổ): Chọn 1 trong các loại phân bổ để lên báo cáo.

  • Hướng dẫn chung về lập báo cáo

Xem tại: Hướng dẫn các thao tác chung khi lập báo cáo

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận