Bán hàng xuất khẩu trực tiếp

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 25/05/2021

1. Nghiệp vụ và hạch toán

 • Thông tin tham khảo: <link 1>, <link 2> <link 3>
 • Hóa đơn:
  • Xuất cho DN trong khu chế xuất hoặc khu phi hải quan: Hóa đơn gtgt hoặc hóa đơn bán hàng như bán hàng cho các DN nội địa.
  • Xuất ra nước ngoài: hóa đơn thương mại do DN tự thiết kế và tự lập.
 • Hạch toán doanh thu

Nếu tách được ngay thuế xuất khẩu

Nợ TK 131                  Tổng giá thanh toán

Có TK 511         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333      Thuế xuất khẩu

Nếu không tách được ngay thuế xuất khẩu

Nợ TK 131                  Tổng giá thanh toán

Có TK 511         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Sau khi xác định được số thuế xuất khẩu phải nộp

Nợ TK 511                  Doanh thu bán hàng

Có TK 3333     Thuế xuất, nhập khẩu

Lưu ý: Chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” của báo cáo kết quả kinh doanh không bao gồm số thuế xuất khẩu phải nộp khi xuất khẩu thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

 • Hạch toán giá vốn

Nợ TK 632                Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156…

 • Hạch toán nộp thuế xuất khẩu

Nợ TK 3333             Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 1121…

2. Hướng dẫn thực hiện

Lập hóa đơn bán hàng

Menu thực hiện:

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Lưu ý: 

 1. Giá bán trên hóa đơn là giá đã bao cả thuế xuất khẩu. Khi hạch toán thuế xuất khẩu sẽ hạch toán giảm trừ doanh thu.
 2. Khi lập hóa đơn thì chương trình vẫn lưu hóa đơn xuất khẩu vào bảng kê thuế đầu ra. Vì vậy cần lưu ý điều kiện lọc khi lên báo cáo để có kết quả theo yêu cầu.

Trường hợp sử dụng hóa đơn GTGT xuất cho DN trong khu chế xuất, khu phi hải quan (thuế suất gtgt = 0%):

Trường hợp sử dụng hóa đơn thương mại xuất khẩu ra nước ngoài:

 • Sử dụng quyển chứng từ riêng cho hóa đơn thương mại, không sử dụng chung với quyển chứng từ của hđ gtgt.
 • Thuế suất gtgt = 0%.

Lập chứng từ hạch toán thuế xuất khẩu

Menu thực hiện: 

Phân hệ Bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\C.từ phải thu khác, c.từ bù trừ công nợ.

Màn hình cập nhật thông tin – dựa trên tờ khai tính thuế với hải quan

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận