Bán hàng thu tiền ngay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/05/2021 – Ngày cập nhật: 20/05/2021

1. Hạch toán

  • Hạch toán doanh thu:

Nợ TK 111, 112            Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 511             Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331          Thuế GTGT phải nộp

  • Hạch toán giá vốn:

Nợ TK 632                            Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156     Thành phẩm; Hàng hóa.

2. Khai báo để xử lý trùng hạch toán

Khi lập hóa đơn bán hàng thu tiền ngay thì hạch toán: Nợ 111, 112 / Có 511, 3331.

Khi này phiếu thu cũng có cùng hạch toán này nên xảy ra trùng bút toán hạch toán.

Trường hợp này, khi chuyển hạch toán vào sổ cái thì chương trình chỉ chuyển hạch toán của chứng từ thu mà không chuyển hạch toán của hóa đơn bán hàng; còn thông tin trên hóa đơn bán hàng thì chuyển vào sổ kho, sổ bán hàng và sổ thuế. 

Lưu ý là vẫn phải nhập cả 2 chứng từ – hóa đơn và phiếu thu.

Để phần mềm biết thì trước đó cần phải khai báo tài khoản khử trùng trong tham số hệ thống tab “Phải thu” tham số “505 – Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hóa, vật tư”.

Khi lập hóa đơn mã nx (tk nợ) (mã nhập xuất (tài khoản nợ)) thuộc danh sách tài khoản khử trùng khai báo ở trên thì phần mềm sẽ chuyển thông tin vào các sổ tương ứng tùy là hóa đơn hay phiếu thu.

Lưu ý: Trường hợp bán hàng thu tiền ngay vẫn có thể hạch toán qua tài khoản công nợ 131 và lập hóa đơn bán hàng và phiếu thu như là bán hàng trả chậm.

3. Hướng dẫn nhập liệu

  • Bán hàng thu tiền ngay thường xảy ra đối với bán lẻ tại cửa hàng. Khách hàng đến cửa hàng mua hàng và trả tiền luôn.

Khi này thường sẽ không cần đến đơn hàng, còn phiếu xuất kho sẽ lập cùng với hóa đơn.

  • Lập hóa đơn bán hàng

Thực hiện tại menu: 

Bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Chọn Mã gd = “1 – Lập hđ cùng px bán”. 

Xem hướng dẫn tại “Xuất hàng giao cho khách cùng với hóa đơn

  • Lập phiếu thu tiền 

Phiếu thu tiền có thể lập tại menu “Thu tiền bán hàng”.

Tuy nhiên khi lập hóa đơn bán hàng thu tiền ngay thì có thể tạo phiếu thu ở ngay màn hình lập hóa đơn bán hàng.

Sau khi đã lưu hóa đơn thì bấm vào nút “Lập pt” (Lập phiếu thu) để lập phiếu thu tiền ngay. 

Cập nhật các thông tin tại màn hình “Tạo phiếu thu”

Sau đó nhấn “Nhận”, chương trình sẽ tạo phiếu thu với các thông tin hạch toán dựa vào hóa đơn mua hàng.

Số phiếu thu sẽ được hiện lên ngay sau nút <Lập pt>:

Để in phiếu thu ta nhấp chuột vào số phiếu thu khoanh đỏ ở trên, chương trình sẽ hiện lên thông tin phiếu thu, bấm vào biểu tượng <In> để thực hiện in phiếu thu.

hoặc vào menu “Thu tiền” lọc phiếu thu ra và thực hiện in.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận