Bán hàng tại đơn vị giao ủy thác xuất khẩu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 25/05/2021 – Ngày cập nhật: 25/05/2021

1. Nghiệp vụ và hạch toán

 • Thông tin tham khảo: <link>, <link 2> <link 3>
 • Ứng trước các khoản tiền thực hiện hợp đồng

Nợ 131

Có 1121

 • Ứng trước các khoản tiền bên ủy thác nộp hộ

Nợ 3388

Có 1121 

 • Xuất kho giao cho đơn vị nhận ủy thác – phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm lệnh điều chuyển nội bộ 

Nợ TK 157 – Hàng gửi đi bán

Có TK 155, 156.

 • Khi bên nhận ủy thác thông báo hàng xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan – xuất hóa đơn gtgt (0%) cho đơn vị nhận ủy thác.

Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 131 (Doanh nghiệp nhận ủy thác)

Có TK 511 Doanh thu theo giá bán bao gồm cả thuế xuất khẩu.

Ghi nhận thuế xuất khẩu phải nộp

Nợ 511

Có TK 3333      Thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt

Ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632                  Giá vốn hàng bán

Có TK 157        Hàng gửi đi bán

 • Nộp thuế xuất khẩu – khi nhận được thông báo của bên nhận ủy thác về số thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt bên nhận ủy thác đã nộp hộ

Ứng trước tiền thuế xuất khẩu để cho đơn vị nhận ủy thác nộp

Nợ 3388

Có 1121

Tiền thuế xuất khẩu bên doanh nghiệp được ủy thác đã nộp hộ

Nợ 3333

Có 3388

Thanh toán phần thuế xuất khẩu còn lại

Nợ TK 3388 Doanh nghiệp nhận ủy thác.

Có 1121 

 • Ghi nhận phí (hoa hồng) uỷ thác xuất khẩu trả cho bên nhận ủy thác – theo hóa đơn của bên nhận ủy thác

Phí ủy thác

Nợ TK 6417 Phí ủy thác xuất khẩu

Nợ TK 1331 Thuế GTGT đầu vào 

Có TK 331 Đơn vị nhận ủy thác

Thanh toán phí ủy thác

Nợ 331 Đơn vị nhận ủy thác

Có 1121.

 • Nhận tiền hàng xuất khẩu: tiền thanh toán từ doanh nghiệp nước ngoài (thông qua ngân hàng)

Nợ 1122

Có 131 (Doanh nghiệp nhận ủy thác)

2. Hướng dẫn thực hiện

Các phát sinh liên quan đến hợp đồng xuất khẩu ủy thác có thể theo dõi thông qua đơn hàng, nhập số đơn hàng ở cột thông tin “Số đh bán” tại các màn hình lập chứng từ cần thiết. Ngoài ra còn có thể theo dõi bằng trường dự án – xem hướng dẫn chi tiết tại “Dự án, công trình”.

Lập phiếu xuất kho giao cho đơn vị nhận ủy thác

Menu thực hiện: 

Phân hệ Tồn kho\Xuất điều chuyển\Phiếu xuất điều chuyển.

Lập hóa đơn GTGT “bán” cho đơn vị nhận ủy thác

Menu thực hiện: 

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Hạch toán thuế xuất khẩu phải nộp

Menu thực hiện: 

Phân hệ Bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\C.từ phải thu khác, c.từ bù trừ công nợ.

Màn hình cập nhật thông tin – dựa trên tờ khai tính thuế với hải quan:

Nộp thuế xuất khẩu

Khi nhận thông báo của đơn vị nhận ủy thác là đã nộp hộ tiền thuế xuất khẩu

Menu thực hiện: 

Phân hệ Bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\C.từ phải thu khác, c.từ bù trừ công nợ.

Khi chuyển tiền trả thuế xuất khẩu cho đơn vị nhận ủy thác đã nộp hộ

Menu thực hiện: 

Phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Chi tiền NH.

Hạch toán phí (hoa hồng) ủy thác

Menu thực hiện: 

Phân hệ Mua Hàng\Mua dịch vụ và ts, cc\Mua dịch vụ và ts, cc.

Nhận tiền hàng xuất khẩu

Menu thực hiện: 

Phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Thu tiền NH.

Khi ngân hàng báo có tiền hàng người mua nước ngoài đã chuyển tiền.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận