Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 25/05/2021

1. Nghiệp vụ và hạch toán

 • Thông tin tham khảo: <link>, <link 2> <link 3>
 • Khi nhận hàng để xuất khẩu từ bên ủy thác: theo dõi riêng bên ngoài, không thể hiện trên bảng cân đối kế toán.
 • Ứng trước các khoản tiền thực hiện hợp đồng

Nợ 1121

Có 131

 • Ứng trước tiền nộp thuế xuất khẩu và các khoản nộp hộ khác

Nợ 1121 – Tiền thuế xuất khẩu và các khoản nộp hộ khác

Có 1388

 • Nộp hộ thuế xuất khẩu cho doanh nghiệp ủy thác

Nợ 1388 – DN ủy thác

Có 1121 – Tiền thuế xuất khẩu

 • Nhận tiền từ DN ủy thác chuyển tiền trả cho khoản tiền thuế đã nộp hộ

Nợ 1121 – Tiền thuế xuất khẩu

Có 1388 – DN ủy thác

 • Xuất hóa đơn thương mại (commercial invoice) cho DN mua hàng ở nước ngoài – sau khi nhận được hóa đơn gtgt từ DN ủy thác

Nợ 1388 – DN mua hàng ở nước ngoài

Có 3388  DN ủy thác

 • Người mua chuyển tiền vào ngân hàng trả tiền mua hàng (ngân hàng báo người mua trả tiền, tiền vào tk ngân hàng sẽ đc chuyển cho DN ủy thác)

Nợ 3388 – DN ủy thác

Có 1388 – DN mua hàng

 • Xuất hóa đơn tiền phí (hoa hồng) nhận uỷ thác xuất khẩu

Phí ủy thác

Nợ TK 131 – DN ủy thác

Có 511 – Phí ủy thác

Có 333 – Thuế

Nhận tiền từ bên ủy thác thanh toán phí ủy thác

Nợ 1121 – Phí ủy thác

Có 131.- DN ủy thác

2. Hướng dẫn thực hiện

Các phát sinh liên quan đến hợp đồng nhận ủy thác xuất khẩu có thể theo dõi bằng trường dự án. Xem hướng dẫn chi tiết tại “Dự án, công trình”.

Nộp hộ thuế xuất khẩu cho đơn vị ủy thác

Menu thực hiện: 

Phân hệ Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Chi tiền NH.

Hạch toán hóa đơn thương mại (commercial invoice) cho người mua ở nước ngoài

Menu thực hiện:

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Chứng từ phải thu khác, chứng từ bù trừ công nợ.

Lưu ý: 

  • Hóa đơn được lập riêng. Trên phần mềm chỉ hạch toán.
  • Hóa đơn thương mại được lập dựa vào chứng từ gốc là hóa đơn gtgt từ DN ủy thác xuất cho đơn vị nhận ủy thác.
  • Giá trên hóa đơn là giá bao gồm cả thuế xuất khẩu.

Hạch toán khi có thông báo từ ngân hàng là người mua nước ngoài chuyển tiền

Menu thực hiện

 Phân hệ Bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\C.từ phải thu khác, c.từ bù trừ công nợ.

Lưu ý hạch toán:

Nợ 3388 – DN ủy thác

1388 – DN mua hàng

Xuất hóa đơn phí dịch vụ ủy thác cho đơn vị ủy thác

Menu thực hiện: 

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận