Bán hàng có khuyến mại, biếu tặng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/05/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Hạch toán

Nếu doanh nghiệp có đăng ký bán hàng khuyến mại, biếu tặng theo quy định thì không tính thuế (giá tính thuế bằng 0).

  • Hàng cho biếu tặng (không kèm theo điều kiện mua hàng)

Nợ tk cp bh (hoặc tk cp ql) / Có tk vt (Nợ 641, 642/Có 155, 156) 

Không hạch toán doanh thu và thuế.

  • Hàng khuyến mại (có kèm theo điều kiện mua hàng – ví dụ mua 10 tặng 1, bản chất là giảm giá)

Nợ tk gv / Có Tk vt (Nợ 632/Có 155, 156)

Không hạch toán doanh thu và thuế.

Nếu doanh nghiệp không có đăng ký theo quy định thì có tính thuế

  • Hàng cho biếu tặng

Nợ tk cp bh (hoặc tk cp ql) / Có tk vt (Nợ 641, 642/Có 155, 156)

Nợ tk cp bh (hoặc tk cp ql) / Có tk thuế gtgt (Nợ 641, 642/Có 333)

Không hạch toán doanh thu.

  • Hàng khuyến mại

Nợ tk gv / Có Tk vt (Nợ 632/Có 155, 156)

Nợ tk gv / Có tk thuế gtgt (Nợ 632/Có 333)

Không hạch toán doanh thu.

Lưu ý: Hàng cho biếu tặng cho nhân viên nội bộ bằng quỹ khen thưởng phúc lợi: hạch toán doanh thu và tính thuế bình thường, ghi nợ tk quỹ khen thưởng, phúc lợi.

2. Hướng dẫn nhập liệu

Chọn menu: 

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Chọn màn hình nhập liệu: Trước khi lập hóa đơn có hàng khuyến mại thì phải chọn mẫu màn hình nhập thông tin hóa đơn có cột thông tin hàng khuyến mại. Mẫu đơn hàng có hàng khuyến mại: mẫu 2 và 5.

Chọn cột nhập khuyến mại: Đánh dấu vào ô “[ x ] Có khuyến mại”.

Chọn cột “km” nhập như sau:

0. Hàng bán (thông thường).

1. Hàng cho, biếu, tặng không tính thuế

2. Hàng khuyến mại không tính thuế

3. Hàng cho, biếu, tặng, có tính thuế

4. Hàng khuyến mại có tính thuế

Tùy theo giá trị nhập ở cột “Km” chương trình sẽ thực hiện hạch toán và chuyển số liệu vào các sổ sách như phần hướng dẫn hạch toán.

Nếu hàng khuyến mại được lập trên 1 hóa đơn riêng thì tại trường “Mã nx (Tk nợ)” nhập tk giống như ở cột “Tk cp km”.

Lưu ý: nếu hóa đơn tiếp theo không có hàng khuyến mại hoặc biếu tặng thì ta bỏ đánh dấu ô “[ ] Có km”

Trường hợp hóa đơn vừa có mặt hàng bán, vừa có hàng khuyến mại thì tách thành các dòng riêng biệt, nhập liệu và hạch toán với hàng bán thì như bình thường.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận