1. Trang chủ
 2. Bán dịch vụ và hàng hóa khác

Bán dịch vụ và hàng hóa khác

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 04/06/2021 – Ngày cập nhật: 04/06/2021

 1. Giới thiệu chung
 2. Bán dịch vụ thu tiền ngay
 3. Bán dịch vụ trả chậm (ghi nhận công nợ)
 4. Bán dịch vụ có chiết khấu
 5. Nhập dịch vụ bị trả lại
 6. Lập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế và doanh thu dịch vụ
 7. Lập hóa đơn điều chỉnh tăng thuế và doanh thu dịch vụ
 8. Bán dịch vụ như là một mặt hàng
 9. Bán (thanh lý) TSCĐ, CCDC

Bài viết này hữu ích chứ?

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận