Bán dịch vụ trả chậm (ghi nhận công nợ)

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/05/2021 – Ngày cập nhật: 25/05/2021

1.Hạch toán

Nợ TK 131                    Phải thu khách hàng

Có TK 5113      Doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 3331      Thuế GTGT phải nộp

2. Hướng dẫn nhập liệu

Thực hiện tại menu: 

Bán Hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

Tk nợ – chọn hoặc nhập tài khoản công nợ 131.

Lưu ý: Trường hợp khách mua hàng là chi nhánh nhưng hóa đơn lại xuất cho công ty mẹ (hoặc ngược lại) thì điền thông tin khách hàng thuế ở tab “2. Ghi chú”. Tuy nhiên công nợ vẫn ghi cho chi nhánh, sổ thuế sẽ theo thông tin khách hàng thuế.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận