Bán dịch vụ thu tiền ngay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/05/2021 – Ngày cập nhật: 25/05/2021

1.Hạch toán

Nợ TK 111, 112               Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng

Có TK 5113          Doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 3331          Thuế GTGT phải nộp

2. Khai báo để xử lý trùng hạch toán

Khi lập hóa đơn dịch thu tiền ngay thì hạch toán: Nợ 111, 112 / Có 511, 3331.

Khi này phiếu thu cũng có cùng hạch toán này nên xảy ra trùng bút toán hạch toán.

Trường hợp này, khi chuyển hạch toán vào sổ cái thì chương trình chỉ chuyển hạch toán của chứng từ thu mà không chuyển hạch toán của hóa đơn dịch vụ; còn thông tin trên hóa đơn dịch vụ thì chuyển vào sổ kê khai thuế. 

Lưu ý là vẫn phải nhập cả 2 chứng từ – hóa đơn và phiếu thu.

Để phần mềm biết thì trước đó cần phải khai báo tài khoản khử trùng trong tham số hệ thống tab “Phải thu” tham số “505 – Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hóa, vật tư”.

Khi lập hóa đơn tk nợ thuộc danh sách tài khoản khử trùng khai báo ở trên thì phần mềm sẽ chuyển thông tin vào các sổ tương ứng tùy là hóa đơn hay phiếu thu.

Lưu ý: Trường hợp bán dịch vụ thu tiền ngay vẫn có thể hạch toán qua tài khoản công nợ 131 và lập hóa đơn dịch vụ và phiếu thu như là bán dịch vụ trả chậm.

3. Hướng dẫn nhập liệu

  • Lập hóa đơn dịch vụ:

Thực hiện tại menu: 

Bán Hàng\Hóa đơn d.vụ và bán hàng khác\Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

  • Lập phiếu thu tiền 

Phiếu thu tiền có thể lập tại menu “Thu tiền bán hàng”.

Tuy nhiên khi lập hóa đơn dịch vụ thu tiền ngay thì có thể tạo phiếu thu ở ngay màn hình lập hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.

Sau khi đã lưu hóa đơn thì bấm vào nút “Lập pt” (Lập phiếu thu) để lập phiếu thu tiền ngay. 

Cập nhật các thông tin tại màn hình “Tạo phiếu thu”

Sau đó nhấn “Nhận”, chương trình sẽ tạo phiếu thu với các thông tin hạch toán dựa vào hóa đơn dịch vụ.

Số phiếu thu sẽ được hiện lên ngay sau nút <Tạo pt>:

Để in phiếu thu ta nhấp chuột vào số phiếu thu khoanh đỏ ở trên, chương trình sẽ hiện lên thông tin phiếu thu, bấm vào biểu tượng <In> để thực hiện in phiếu thu.

hoặc vào menu “Thu tiền” lọc phiếu thu ra và thực hiện in

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận