Bán dịch vụ như là một mặt hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 14/06/2024

1. Chức năng

Thực hiện lập đơn hàng bán dịch vụ, hóa đơn bán dịch như như khi bán hàng hóa, thành phẩm bằng cách khai báo dịch vụ trong danh mục hàng hóa, vật tư.

2. Hạch toán

Nợ TK 131                         Phải thu khách hàng

Có TK 5113             Doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 3331             Thuế GTGT phải nộp

3. Hướng dẫn thực hiện

3.1. Khai báo dịch vụ như là một mặt hàng

Khai báo tại menu danh mục vật tư với các lưu ý sau:

  • Loại vật tư: Chọn Loại vật tư “71 – Dịch vụ”. 
  • Lưu ps vào sổ kho: Nếu đánh dấu [v] thì các phát sinh liên quan tới vật tư này (dịch vụ) sẽ được lưu cả vào sổ kho và khi đó ta có thể lên các báo cáo bán hàng như các mặt hàng thông thường khác. Nếu không đánh dấu thì thông tin chỉ lưu vào sổ cái.
  • Cho phép sửa tên v.tư: Nếu đánh dấu [v] thì khi nhập liệu chứng từ các vật tư này (dịch vụ) được phép sửa tên, mặc dù chúng cùng một mã.

  • Tk doanh thu: Ngầm định là tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ.

Đối với các công ty có cung cấp (kinh doanh) dịch vụ thì với mỗi dịch vụ khai báo một mã riêng.

3.2. Lập đơn hàng bán dịch vụ

Ví dụ doanh nghiệp có cung cấp dịch vụ bảo trì máy lạnh.

Trước đó ta đã khai báo mã “BTML01 – Bảo trì máy lạnh” tại danh mục vật tư.

Tại đơn hàng bán, tại trường Mã vật tư, chọn Mã vật tư = BTML01:

3.3. Lập hóa đơn bán hàng có dịch vụ

Lập hóa đơn bán “thuần” dịch vụ (trên hóa đơn chỉ có các dịch vụ)

Chọn Mã gd = “5 – Lập hđ thuần dịch vụ”

Chọn kế thừa từ đơn hàng đã lập trước đó.

Hoặc tạo mới hóa đơn chọn Mã gd = “5 – Lập hđ thuần d.vụ”. Khi này chương trình chỉ hiện lên những vật tư có Loại vật tư là “71 – Dịch vụ”.

Lập hóa đơn bán hàng gồm cả hàng hóa và dịch vụ

Chọn các mã gd 1, 2, 3 giống như khi lập hóa đơn bán hàng hóa thông thường.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận