Bán các mặt hàng đích danh theo lô

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 20/05/2021 – Ngày cập nhật: 20/05/2021

1. Giới thiệu

Một số mặt hàng như thực phẩm, dược phẩm… được theo dõi theo lô và hạn sử dụng (date)

Chương trình cho phép theo dõi vật tư, hàng hóa theo lô. Khi nhập xuất vật tư, hàng hóa thì sẽ phải chỉ rõ lô.

2. Hướng dẫn nhập liệu

Khai báo tham số hệ thống cho phép quản lý vật tư theo lô

Khai báo tại Tham số hệ thống tab Kho stt 707- “Quản lý theo lô (0 – Không, 1 – Có)”. Chọn giá trị bằng 1.

Khi tham số này = 1 thì chương trình sẽ cho phép khai báo thông tin liên quan đến lô ở màn hình khai báo thông tin vật tư, hàng hóa; các màn hình nhập liệu thêm các cột Số lô và Hạn sử dụng.

Khai báo các vật tư có theo dõi theo lô

Tại menu “Danh mục hàng hóa, vật tư” khai báo các hàng hóa, vật tư có theo dõi theo lô.

Khai báo thông tin lô tại tab “3. Lô”:

Khai báo danh mục lô

Khai báo danh mục lô được thực hiện tại menu: Tồn kho\Danh mục vật tư, kho\Danh mục lô.

Hoặc tạo mã lô tự động trên các chứng từ nhập

Chương trình cho phép tạo mã tự động khi nhập kho. Để tạo mã tự động thì nhấn phím tắt “F6 – Cập nhật lô”. Chương trình hiển thị màn hình “Cập nhật lô” để nhập thông tin về lô:

Lập hóa đơn bán hàng có theo dõi lô

Chọn menu: 

Phân hệ bán Hàng\Hóa đơn bán hàng\Hóa đơn bán hàng.

Khi lập hóa đơn, chương trình hiển thị thêm cột “Số lô” và cột “Hạn sử dụng”. 

Chọn mã vật tư theo dõi lô, chương trình sẽ tự động hiển thị mã lô mới nhất của vật tư này và cho phép chọn lại mã lô.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận