• Gửi phản hồi góp ý về tài liệu hướng dẫn sử dụng cho FAST

    •  
    •  
    •  
    •  

        Phản hồi góp ý về tài liệu hướng dẫn sử dụng cũng như về sản phẩm và dịch vụ của FAST có thể gửi đến FAST tại chức năng “Phản hồi” của chương trình: Hoặc chức năng “Phản hồi” tại từng menu: Chương trình sẽ hiện lên màn hình cập…