• Một số lưu ý khi lập và phát hành hóa đơn theo TT78

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Một số hướng dẫn thuộc Fast e-Invoice Xem hướng dẫn chi tiết tại Một số hướng dẫn thuộc Fast e-Invoice TT78 có thêm một số lưu ý khi khai báo Quyển hóa đơn: 2. Khai báo ban đầu tại FA11 theo TT78 Xem hướng dẫn chi tiết tại…

 • Hướng dẫn lập hóa đơn thuế GTGT theo NĐ 92/2021/NĐ-CP

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Quy định chung về cách lập hoá đơn thuế gtgt theo NĐ92/2021/NĐ-CP Chính phủ ban hành NĐ 92/2021/NĐ-CP và TCT ban hành công văn hướng dẫn 4153/TCT-CS ngày 29-10-2021 liên quan đến cách ghi chép lập hđ thuế gtgt với các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế…

 • Sổ chi tiết của một tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ chi tiết của một tài khoản theo mẫu sau: Mẫu không có ngày hoá đơn, số hoá đơn: Mẫu có ngày hoá đơn, số hoá đơn: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng/BC công nợ ncc/Sổ chi tiết của một tài…

 • Sổ chi tiết của một tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ chi tiết của một tài khoản theo mẫu sau: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng/BC công nợ ncc/Sổ chi tiết của một tài khoản. Màn hình khai báo điều kiện lọc: Giải thích một số trường thông tin trong điều…

 • Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm theo mẫu sau: Lưu ý về hạch toán: Hạch toán thuế GTGT được miễn giảm qua tài khoản 1388. Mở một mã khách “Thuế GTGT được miễn giảm”. Trường hợp DN mới hạch toán số thuế phải…

 • Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại theo mẫu sau: Lưu ý về hạch toán: Hạch toán thuế GTGT được hoàn lại qua tài khoản 1388. Cần phải tạo 1 mã khách “Thuế GTGT được hoàn lại”. Khi nhận được thông báo hồ sơ…

 • Tổng hợp thực hiện đơn hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Tổng hợp thực hiện đơn hàng. Có thể kê chi tiết hoặc nhóm theo các đối tượng: (nhóm theo tất cả các đối tượng) Đơn hàng Vật tư Mã khách  Kho Dự án Mẫu nhóm theo tất cả các đối tượng (chi tiết theo đơn hàng):…

 • Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn theo mẫu:  2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng / BC công nợ hoá đơn / Bảng kê công nợ phải thu theo hóa đơn. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Bảng kê công nợ của các hoá đơn theo hạn thanh toán

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng  Lên bảng kê công nợ của các hoá đơn theo hạn thanh toán theo mẫu:  2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng / BC công nợ hoá đơn / Bảng kê công nợ của các hoá đơn theo hạn thanh toán. Màn hình…

 • Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng / BC công nợ khách hàng / Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Tra số dư công nợ của một khách hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Liệt kê số dư công nợ của một khách hàng theo mẫu:  2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng / BC công nợ khách hàng / Tra số dư công nợ của một khách hàng. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Bảng kê chứng từ của một tk theo khách hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng kê chứng từ của một tk theo khách hàng theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng / BC công nợ khách hàng / B.kê c.từ của một tk theo khách hàng. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Tổng hợp hàng xuất – so sánh giữa 2 kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng tổng hợp hàng xuất – so sánh giữa 2 kỳ theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Thực hiện tại menu: Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Tổng hợp hàng xuất – so sánh giữa 2 kỳ. Màn hình điều kiện lọc: …

 • Tổng hợp hàng xuất – lũy kế

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng tổng hợp hàng xuất – lũy kế theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Thực hiện tại menu: Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Tổng hợp hàng xuất – lũy kế. Màn hình điều kiện lọc:  Giải thích một số trường thông…

 • Tổng hợp hàng xuất – nhiều kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng tổng hợp hàng xuất – nhiều kỳ theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Thực hiện tại menu: Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Tổng hợp hàng xuất – nhiều kỳ. Màn hình điều kiện lọc:  Giải thích một số trường thông…

 • Tổng hợp hàng xuất kho nhóm theo nhiều đối tượng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng tổng hợp hàng xuất kho nhóm theo nhiều đối tượng. Có thể nhóm theo 1 hoặc nhiều đối tượng sau Mã vật tư Khách hàng, người nhận hàng Mã nx (tk nợ) Tài khoản có Kho Đơn vị cơ sở Mẫu tổng hợp nhóm…

 • Tổng hợp hàng xuất

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng tổng hợp hàng xuất theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Thực hiện tại menu: Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Tổng hợp hàng xuất. Màn hình điều kiện lọc:  Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc: +…

 • Bảng kê phiếu xuất – 1 màn hình

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng kê phiếu xuất 1 màn hình theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Thực hiện tại menu: Tồn kho \ Báo cáo xuất kho \ Bảng kê phiếu xuất – 1 màn hình. Màn hình điều kiện lọc:  Giải thích một số trường thông…

 • Bảng kê phiếu xuất – 2 màn hình

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng kê phiếu xuất – 2 màn hình theo mẫu: Mẫu bảng kê phiếu xuất hàng – trên một phiếu xuất chỉ xuất từ một kho: Mẫu bảng kê phiếu xuất hàng – trên một phiếu xuất có thể xuất từ nhiều kho: 2. Hướng…

 • Bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản theo mẫu:  2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng/BC đơn hàng/Bảng kê chứng từ phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản. Màn hình điều kiện lọc: Giải…

 • Bảng tổng hợp số dư công nợ nhiều kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên tổng hợp số dư công nợ nhiều kỳ theo mẫu:  2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Bảng tổng hợp số dư công nợ nhiều kỳ. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một số…

 • Bảng số dư công nợ đầu kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng số dư công nợ đầu kỳ theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Bảng số dư công nợ đầu kỳ. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một số trường thông tin…

 • Bảng số dư công nợ cuối kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng số dư công nợ cuối kỳ theo mẫu:  2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một số trường…

 • Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Bảng cân đối phát sinh công nợ trên nhiều tài khoản. Màn hình điều kiện…

 • Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Bảng cân đối phát sinh công nợ của một tài khoản. Màn hình điều kiện…

 • Sổ tổng hợp chữ T của một nhà cung cấp

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ tổng hợp chữ T của một nhà cung cấp theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Sổ tổng hợp chữ T của một nhà cung cấp. Màn hình điều kiện lọc: Giải…

 • Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một số trường…

 • Sổ chi tiết thanh toán với nhà cung cấp (S31-DN, S12-DNN)

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ chi tiết thanh toán với nhà cung cấp theo mẫu:  2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Sổ chi tiết thanh toán với nhà cung cấp. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp)

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ chi tiết công nợ (lên cho tất cả các nhà cung cấp). Có 2 phương án lựa chọn: In riêng cho từng nhà cung cấp hoặc in liên tục. In riêng cho từng nhà cung cấp: In liên tục: 2. Hướng dẫn thực hiện…

 • Sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên sổ chi tiết công nợ của một nhà cung cấp theo mẫu:  Mẫu không chi tiết theo hàng hoá: Mẫu chi tiết theo hàng hoá: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Sổ chi tiết…

 • Tra số dư công nợ của một nhà cung cấp

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Liệt kê số dư công nợ của một nhà cung cấp theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Tra số dư công nợ của một nhà cung cấp. Màn hình điều kiện lọc: Giải…

 • Bảng kê chứng từ của một tk theo ncc

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng kê chứng từ của một tk theo ncc theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Bảng kê chứng từ của một tk theo ncc Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Bảng cân đối ps nhiều kỳ của một ncc

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng cân đối ps nhiều kỳ của một nhà cung cấp theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Mua hàng / Báo cáo công nợ ncc / Bảng cân đối ps nhiều kỳ của một ncc. Màn hình điều kiện lọc: Giải…

 • Báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và đơn hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và đơn hàng theo mẫu sau: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng/BC đơn hàng/Báo cáo đối chiếu số lượng xuất bán và đơn hàng. Màn hình khai báo điều kiện lọc: Giải thích…

 • Báo cáo đối chiếu số lượng đơn hàng và xuất bán

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên báo cáo đối chiếu số lượng đơn hàng và xuất bán theo mẫu sau: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng/BC đơn hàng//Báo cáo đối chiếu số lượng đơn hàng và xuất bán. Màn hình khai báo điều kiện lọc: Giải thích…

 • Báo cáo lãi gộp của các đơn hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên báo cáo lãi gộp của các đơn hàng theo mẫu sau: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng/BC đơn hàng//Báo cáo lãi gộp của các đơn hàng. Màn hình khai báo điều kiện lọc: Giải thích một số trường thông tin trong…

 • Tổng hợp số phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên bảng tổng hợp phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng/BC đơn hàng/Tổng hợp số phát sinh theo đơn hàng của một tài khoản. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một…

 • Bảng kê đơn hàng

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Kê các đơn hàng phát sinh theo mẫu sau: Mẫu không chiết khấu: Mẫu có chiết khấu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng/BC đơn hàng/Bảng kê đơn hàng. Điều kiện lọc: Giải thích một số trường thông tin trong điều kiện lọc:…

 • Bảng tổng hợp số dư công nợ nhiều kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

       1. Chức năng Lên tổng hợp số dư công nợ nhiều kỳ theo mẫu: 2. Hướng dẫn thực hiện Menu thực hiện:  Bán hàng / BC công nợ khách hàng / Bảng tổng hợp số dư công nợ nhiều kỳ. Màn hình điều kiện lọc: Giải thích một số…